> ana sayfa / otomasyon / tristörlü güç kontrol üniteleri / hangisi daha uygun? kontaktör, ssr, scr...

BEKOTHERM TRİSTÖRLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTELERİ

» Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi (SCR) Nedir?

» Hangisi Daha Uygun? Kontaktör, SSR, SCR...

» Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Seçim Rehberi

 

...............................................................................................................................................................................................

» Hangisi Daha Uygun? Kontaktör, SSR, SCR...

Günümüzde özellikle ısıtma sistemlerinin güç devrelerinde Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri (SCR Cihazları) yaygın olarak kullanılmaktadır. SCR kullanımının, ıstma proseslerinin daha kararlı işletilmesi, daha uzun ısıtıcı ömrü sağlaması, daha hızlı ve kaliteli ürün elde edilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi gibi bir çok avantajları bulunmaktadır.

Anahtarlanabilir yarı iletken elemanlardan oluşan Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri, öncelikle yüksek anahtarlama hızı sağlarlar ve bu sayede yüke uygulanan elektriksel gücün oransal kontrolü konusunda çok büyük avantajları vardır. SCR' lerin röle ya da kontaktör' de olduğu gibi mekaniksel bir anahtarlama düzeneği yoktur. SCR' lerde anahtarlama anında ortaya bir elektriksel ark çıkmaz ya da ortama yüksek gürültü işareti yayılmaz. Röle Ya da kontaktörlerin belli sayıda açma kapatma ömürleri vardır. Bu nedenle faydalı kullanım ömürlerini tamamlayan elemanların yenileri ile değiştirilmesi gerekir. Kontak tip elemanlar yavaş açma-kapatma karakterisitkleri nedeniyle özellikle ısıtma sistemleri kumandasında yavaş kalmaktadırlar. Bu tür elemanlarla sürülen devrelerde ısıtıcı eleman ömürleri kısa kalmakta ve kontrol zorlukları nedeniyle istenilen proses değerleri yakalanamamaktadır. 

Civalı Röleler mekanik rölelere nazaran daha hızlıdırlar. Ancak, yüksek hız veya aşırı yükleme hallerinde röle içindeki civanın patlama riski bulunmaktadır. Bu tür riskler ve diğer uygulama zorlukları nedeniyle civalı rölelerin kullanımı oldukça kısıtlıdır. Yarı iletken elemanlara karşın bir alternatif olarak kullanılamazlar.

SSR- Solid State Röleler kontaktörlere karşı oldukça yaygın olarak kullanılan alternatif elemanlardır. Ancak, yüksek güçlerde ciddi uygulama zorlukları vardır. Her ne kadar üreticilerin katalog değerlerinde iyi soğutma sağlanması halinde yüksek güçlerde de kullanılabilecekleri yazılsa da, günümüzde özellikle ısıtma devrelerinde 40 A üzerindeki değerlerde SSR kullanımında ciddi sıkıntılar vardır   

SSR kullanımdaki önemli bir sınırlama da, SSR' lerin çalışma sıcaklıklarıyla ilgilidir. SSR kataloglarında verilen değerler elemanların gövde sıcaklıkları 25 oC olacak şekilde verilmektedir. Ancak gerçek saha şartlarında yük altındaki eleman sıcaklıklarını 40 oC altına düşürmek pek de mümkün değildir ve bu sıcaklıklarda da SSR elemanları arızaya geçmektedir. Bir çok kullanıcı üreticilerin verdiği bu ideal koşul değerlerine göre seçim yapmaktadır ancak ürünler gerçek şartlarda belirtilen çıkış değerlerini yakalayamamaktadır. Bunun yerine SCR' ler 45 oC sıcaklığın üzerinde dahi yüksek kararlılıkla çalışabilirler.