> ana sayfa / otomasyon / CQI-9 pyrometry uygulamaları

> SAE Aerospace AMS2750 Uygulamaları
> CQI-9 Uygulamaları

Otomotiv Sektörü Isıl İşlem Prosesleri için

CQI-9 Pyrometry Ugulamaları

CQI-9, AIAG (Automotive Industry Action Group) tarafından otomotiv sektörü tedarik zincirinde sürekli gelişim sağlanması ve mininum hata ile standart üretim yapılabilmesi için oluşturulmuş bir ısıl işlem denetim sistemidir.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda revizyona uğrayan bu standart her revizyonuyla birlikte otomotiv parçası imalat endüstrisinde önemli derecede kalite artışı sağlanmasına neden olmuştur.  

AIAG’ ye üye şirketlerde çalışan gönüllülerden oluşan bir çalışma grubu CQI-9 Versiyon_3’ ü Ekim 2011’ de yayınlamıştır. CQI-9 pyrometry aşağıdaki temel kısımlardan oluşur;

1. Isılçiftler

 • Başlangıç kalibrasyonu

 • Kontrol, görüntüleme, yük ve kayıt ısılçiftleri

 • SAT ve TUS ısılçiftleri

2. Enstrüman Kalibrasyonu

 • Kontrol, görüntüleme, kayıt ve test amacıyla kullanılan tüm cihazların başlangıç ve periyodik kalibrasyonları

3. Sistem Doğrulama Testi (SAT-System Accuracy Test)

 • Isıl işlem prosesinde kullanılan sıcaklık ölçüm, görüntüleme ve kayıt düzeneğinin daha hassas kalibre bir düzenek ile doğrulandığı periyodik bir testtir.

4. Sıcaklık Dağılımı Testi (TUS-Temperature Uniformity Test)

 • Fırınların ısıl işlem atmosferlerinde homojen bir ısı dağılımı olup olmadığını ölçmeye yarayan periyodik bir testtir.

Bekotherm size ne konuda destek olabilir !

A- Yeni Sistem Kurulumu:

 1. CQI-9 standardına uygun kontrol sistemi tasarımı ve kontrol panoları imalatı

 2. Yerinde devreye alma ve detaylı SCADA uygulamaları

 3. Başlangıç kalibrasyonları yapılmış kontrol ve test amaçlı sensör ve enstrümanların temini

 4. Devreye alma aşamasında saha SAT ve TUS testlerinin yapılması

 5. Dokümantasyon ve teknik eğitim 

B- Mevcut Sistemleriniz için Standarta Uygun Ürün ve Hizmet Temini:

 1. Kalibre ısılçiftlerin temini veya seçiminde yardımcı olunması

 2. Standarda uygun enstrümanların (kontrol cihazı, kayıt cihazları, programlayıcılar..) temin edilmesi

 3. Standarda uygun saha test setleri (SAT ve TUS test ekipman ve sensörleri) temin edilmesi

 4. Kritik yedek parça listesi hazırlanması ve tedarik edilmesi, enstrümanlar için önleyici bakım yapılması

 5. Enstrümanların başlangıç ve periyodik kalibrasyonu

 6. Enstrümanların başlangıç ve periyodik kalibrasyonu

 7. Operatörler için enstrüman kullanımı eğitimi

 8. Özellikle sıcaklık kontrolü, veri yönetimi, TUS ve SAT testleri ve fırın atmosferi kontrolü hususlarında sürekli iyileşme sağlaması

 9. Alarm ve kontrol sistemi yönetimi (24 saatte bir), yardım prosesi kontrolü ve alarm testi (üç ayda bir)

 10. Solüsyona alma (Quench) ve tavlama zamanları verilerinin grafik ortamında kayıt altında tutulması  

 11. Isılçift, SAT ve TUS yönetim enstrümanları (yazılım veya donanım bazlı) temini

C- Çalışan Sistemler için Saha Testleri ve Periyodik Kalibrasyon Hizmeti:

 1. Mevcut sistemleriniz için fırın ve enstrüman sınıfına bağlı olarak periyodik kalibrasyonların yapılması

 2. Periyodik SAT testi

 3. Periyodik TUS testi

 4. Başarısız test sonuçlarının yorumlanması, alınacak önlemler ve fırınlardaki revizyon işleri

D- Dokümantasyon ve Eğitim Hizmeti:

 1. SAT ve TUS testleri ile periyodik enstrüman kalibrasyon raporlarının hazırlanması

 2. Enstrüman kalibrasyonu, SAT ve TUS testleri ve dokümantasyon konularının içeren eğitim hizmeti