> ana sayfa / otomasyon / SAE aerospace AMS2750 pyrometry uygulamaları

> SAE Aerospace AMS2750 Uygulamaları
> CQI-9 Uygulamaları

Uzay-Havacılık ve Savunma Sanayi için

SAE Aerospace AMS2750 Pyrometry Ugulamaları

AMS2750 Pyrometry (Aerospace Material Specification) standardı, uzay ve havacılık sektörü malzeme tedarik zincirinde kararlı bir sıcaklık kontrolü sağlamak amacıyla SAE International (Society of Automotive Engineers) tarafından oluşturulmuş ve güncel versiyonları yayınlanan endüstriyel bir standarttır.  Halihazırda, 27.07.2012 tarihinden itibaren AMS2750-E versiyonu güncelidir. http://standards.sae.org/ams2750/  Bu standart, temel olarak bir ısıl işlem prosesinde bulunan aşağıdaki ana bileşenlerin  ısıl kararlılığının garanti altına alınmasını kapsar,

 1. Isılçiftler (termokupllar)

 2. Enstrümantasyon (Sıcaklık kontrol cihazları, programlayıcılar, veri kaydediciler..)

 3. Isıl işlem ekipmanları

 4. Sistem Doğrulama Testi (SAT-System Accuracy Test)

 5. Sıcaklık Dağılımı Testi (TUS-Temperature Uniformity Test)

AMS2750, NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) denetimi gereksinimlerinin ana parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca, NADCAP denetimleri, PRI-Performance Review Institue (http://www.pri-network.org/) kuruluşu tarafından denetlenmektedir. NADCAP, uzay-havacılık ve savunma endüstrilerinde ürün kalitesini garanti altına alırken aynı zamanda maliyetleri azaltıcı yönde çalışan eşi görülmemiş bir endüstriyel organizasyondur.

Bekotherm size ne konuda destek olabilir !

A-Yeni Sistem Kurulumu:

 1. AMS2750 standardına uygun kontrol sistemi tasarlanması ve kontrol panolarının üretilmesi

 2. Yerinde devreye alma ve detaylı SCADA uygulaması yapılması

 3. Başlangıç kalibrasyonları yapılmış kontrol ve test amaçlı sensör ve ekipmanların temin edilmesi

 4. Devreye alma aşamasında saha SAT ve TUS testlerinin yapılması

 5. Dokümantasyon ve teknik eğitim verilmesi

B- Mevcut Sistemleriniz için Standarta Uygun Ürün ve Hizmet Temini:

 1. Standardın gerektirdiği doğruluk sınıfında ve kalibre edilmiş kontrol ve test ısılçiftleri

 2. Standardın gerektirdiği doğruluk sınıfında sıcaklık kontrol ve kayıt cihazları

 3. Standardın gerektirdiği doğruluk ve görüntüleme/raporlama sınıfında saha test düzenekleri (SAT ve TUS test seti)

 4. Kritik yedek parça listesi hazırlanması ve enstrümanlar için önleyici bakım faaliyeti

 5. Enstrüman kalibrasyonu

 6. Enstrümanların doğru kullanımı eğitimi

 7. Sürekli iyileşme faaliyeti (özellikle, sistem kontrolü, veri yönetimi, TUS ve SAT testleri gereksinimleriyle ilgili)

 8.  Isılçiftler, SAT ve TUS testleri için sahada uygulama desteği

 9.  Isıl işlem raporu analizi için verilerin kaydedilmesi işlenmesi

 10. Tüm ısıl işlem verilerinin analiz edilmesi

C- Çalışan Sistemler için Saha Testleri ve Periyodik Kalibrasyon Hizmeti:

 1. Mevcut sistemleriniz için fırın ve enstrüman sınıfına bağlı olarak periyodik kalibrasyonlarının yapılması

 2. Periyodik SAT Testi

 3. Periyodik TUS Testi

 4. Başarısız test sonuçlarının yorumlanması, alınacak önlemler ve fırınlardaki revizyon işleri

D- Dokümantasyon ve Eğitim Hizmeti:

 1. SAT ve TUS testleri ile periyodik enstrüman kalibrasyon raporlarının hazırlanması

 2. Enstrüman kalibrasyonu, SAT ve TUS testleri ve dokümantasyon konularının içeren eğitim hizmeti